Faq

Faq


Jak prowadzone są zajęcia?

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach po 2 osoby.

Jak szybko i skutecznie nauczyć się języka obcego?
Na moich lekcjach niejednokrotnie słyszę historię o nieudanych początkach w nauce, żmudnych ćwiczeniach gramatycznych w szkole, stresie związanym z popełnianiem błędów, kompleksach i wreszcie blokadzie językowej w mówieniu.
Istnieje wiele metod nauki, sprawdzonych sposobów, technik oraz wiele materiałów dydaktycznych dostępnych na rynku, które mogą wesprzeć naukę, nie zapominając o nowej technologii – Internet, social media, youtube etc.

Tak jak każda metoda nauczania jest inna, tak i każdy Słuchacz wymaga innych technik, aby pokonać barierę językową, bowiem każdy z nas jest inny, ma inną motywację, podejście, zdolności, determinację, wreszcie możliwości czasowe do nauki.

Stąd na moich lekcjach wychodzę na przeciw wszystkim tym indywidualnym potrzebom, biorąc pod uwagę wszelkie metody nauczania i uwzględniając dostępne materiały i doświadczenie. Skupiam się na tworzeniu najbardziej skutecznego programu nauczania dostosowanego do indywidualnych zdolności i potrzeb Słuchaczy, programu który będzie najbardziej adekwatny w szybkim i skutecznym opanowaniu języka angielskiego.

Czy zajęcia prowadzone są w języku angielskim czy polskim?
W zależności od poziomu zaawansowania, lekcje prowadzone są albo w języku polskim albo tylko w angielskim. Na podstawowym poziomie zaawansowania język polski jest niekiedy koniecznością, natomiast im wyższy poziom, tym zaleca się jak najmniejsze użycie języka polskiego. Na średnio zaawansowanym i zaawansowanych poziomach lekcje zazwyczaj odbywają się w języku angielskim, gdyż w dużym stopniu zwiększa to efektywność nauczania, poszerza słownictwo, poprawia wymowę oraz Słuchacz wyrabia sobie nawyki jak „wybrnąć” po angielsku w danej sytuacji.
W jakim wieku przychodzą osoby na zajęcia?
Specjalizuję się przede wszystkim w nauczaniu dorosłych. Nauczam zarówno osoby tuż po studiach, jak również osoby na emeryturze! Zachęcam wszystkich do nauki, kto ma chęci, motywację i/bądź potrzebę nauki
Czy nauczam również osoby zupełnie początkujące?
Tak, jak najbardziej.
Czy na lekcjach każdy ma podręcznik?
Korzystanie z materiałów dydaktycznych jest uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego Słuchacza. Nauka nie musi bazować na podręczniku, np. przy rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Niekiedy jednak program, który będzie najbardziej adekwatny w szybkim i skutecznym opanowaniu języka angielskiego obejmuje podręcznik, który np. „przydaje się” do prac domowych 😉